Đăng ký

Giải bài 11 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố em tính được trên một chiếc đồng hồ khi kim giờ quay được một vòng thì kim phút, kim giây quay được bao nhiêu vòng ?

Hướng dẫn giải

Một giờ kim phút quay được 1 vòng, mà kim giờ quay một vòng là 12 giờ nên kim giờ quay một vòng thi kim phút quay 12 vòng;

Một phút kim giây quay một vòng, mà kim phút quay một vòng là 60 phút nên kim phút quay một vòng thì kim giây quay 60 vòng;

Suy ra khi kim giờ quay một vòng thì kim giây quay:

12.60 = 720 vòng;

Vậy : khi kim giờ quay một vòng thì kim phút quay 12 vòng và kim giây quay 720 vòng.