Đăng ký

Giải bài 7 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5kg dâu. Theo công thức mứt dẻo từ dâu thì cần 3kg đường . Hạnh bảo cần 3,75kg đường còn Vân bảo cần 3,25kg. Theo em ai đúng và vì sao?

Hướng dẫn giải

Giả sử khối lượng đường là x(kg), khối lượng dâu là y(kg), ta có x và y tỉ lệ thuận với nhau. Ta có x = ky

Theo đề bài ta có: y=2 thì x=3

⇒ 3 = 2k ⇒ k = 1,5

⇒ x = 1,5y

Nếu y = 2,5 thì x = 1,5.2,5 = 3.75

⇒ cần 3,75 kg đường. 

Vậy bạn Hạnh nói đúng.