Đăng ký

Giải bài 6 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.

a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x

b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg?

Hướng dẫn giải

a. Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài của cuộn dây thép nên ta có: y=kx

Theo đề bài 1m đây nặng 25g nên ta có 25=k.1 hay k=25

Vậy ta có thể viết y=25x

b. Đổi 4,5kg=4500g

Cuộn dây nặng 4500g hay y=4500.

Thay số ta được: 4500=25x

⇒ x = 4500:25=180m

shoppe