Đăng ký

Giải bài 72 trang 37 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố: Có những cặp phân số mà ta nhân chúng với nhau hoặc cộng chúng với nhau đều được cùng một kết quả.

   

Đố em tìm được một cặp phân số khác có tính chất ấy.

Hướng dẫn giải

   Ví dụ cặp phân số \( \dfrac{5}{2} \ và \ \dfrac{5}{3}\), có: 

    \(\dfrac{5}{2}.\dfrac{5}{3}=\dfrac{5.5}{2.3}=\dfrac{25}{6}\)

     \(\dfrac{5}{2}+\dfrac{5}{3}=\dfrac{5.3+5.2}{6}=\dfrac{25}{6}\)