Đăng ký

Giải bài 70 trang 37 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

            

   Hãy tìm cách viết khác.

Hướng dẫn giải

   Ta viết: \( \frac{6}{35}=\frac{2.3}{5.7}=\frac{1.6}{5.7}\)

   Vậy ngoài cách viết đã nêu, ta còn ba cách viết khác: