Đăng ký

Giải bài 64 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hình 91. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

\(\triangle\)DEC có \(\widehat{D_1}+\widehat{C_1}=\dfrac{\widehat{D}+\widehat{C}}{2}=\dfrac{180^0}{2}=90^0\) nên \(\widehat{E}=90^0\)

Tương tự : \(\widehat{F}=90^0\)\(\widehat{G}=90^0\)

Do đó : Tứ giác EFGH là hình chữ nhật (tứ giác có 3 góc vuông).