Đăng ký

Giải bài 58 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

 a  5  ... \(\sqrt{13}\)
 b  12  \(\sqrt{6}\) ...
 d  ...  \(\sqrt{10}\) 7
Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí Pi-ta-go: \(a^2+b^2=d^2\)

Ta có bảng sau:

 a  5  2 \(\sqrt{13}\)
 b  12  \(\sqrt{6}\) 6
 d  13  \(\sqrt{10}\) 7

 

 

shoppe