Đăng ký

Giải bài 59 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải

a) Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng. Hình chữ nhật là một hình bình hành Do đó : Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình

b) Hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng Hình chữ nhật là một hình thang cân có đáy là hai cạnh đối của hình chữ nhật Do đó : Đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình