Đăng ký

Giải bài 61 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì? Vì sao?

Hướng dẫn giải

 Tứ giác AHCE có hai đường chéo AC và HE cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đường nên AHCE là hình bình hành.

 Mặt khác : \(\widehat{AHC}=90^0\)

 Do đó : Hình bình hành AHCE là hình chữ nhật.