Đăng ký

Giải bài 62 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Các câu sau đúng hay sai?

a) Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (h.88)

b) Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (C khác A và B) thì tam giác ABC vuông tại C (h.89).

Hướng dẫn giải

Các câu a) và b) đều đúng.

a) Gọi O là trung điểm của AB thì CO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AB nên OA = OB = OC (= \(\dfrac{AB}{2}\))

Do đó : C thuộc đường tròn có đường kính là AB.

b) Ta có : OA = OB = OC => Tam giác CAB có đường trung tuyến CO bằng \(\dfrac{AB}{2}\) nên \(\widehat{ACB}=90^0\).