Đăng ký

Giải bài 60 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có cạch góc vuông bằng 7cm và 24 cm.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí Pi - ta - go tam giác vuông ABC, ta được :

\(BC^2=AB^2+AC^2=7^2+24^2=625\)

BC = 25cm

\(AM = \dfrac{1}{2}BC=12,5\)cm (trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông).

shoppe