Đăng ký

Giải bài 6 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Hướng dẫn giải

Điểm \(M(-2;-3)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = ax\) nên :

\(– 3 = -2.a\) suy ra \(a = \dfrac{3}{2} = 1,5 \)

Đáp số : 1,5 .

shoppe