Đăng ký

Giải bài 5 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ một trục số và vẽ:

- Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị.

- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.

Hướng dẫn giải

Giải: