Đăng ký

Giải bài 4 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                                             Hình 36

b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.

Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                                             Hình 37

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Ghi tiếp các số từ trái qua sang phải -2; -1; 0. Điểm chỉ số 0 là điểm gốc của trục số.

b) Lần lượt ghi các số ở bên phải số -10; -9; -8; -7; -6.