Đăng ký

Giải bài 2 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đọc độ cao của các điểm sau:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới).

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-lip-pin là -11524 mét (sâu nhất thế giới).

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét là 8848 mét.

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an là âm 11524 mét.

shoppe