Đăng ký

Giải bài 1 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.

b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn.

Hướng dẫn giải

Giải:

a)

- Nhiệt kế a chỉ \(-3^0\) C đọc là âm ba độ C hoặc trừ ba độ C.

- Nhiệt kế b chỉ \(-2^0\) C đọc là âm hai độ C hoặc trừ hai độ C.

- Nhiệt kế c chỉ \(0^0\) C đọc là không độ C.

- Nhiệt kế d chỉ \(2^0\) C đọc là hai độ C.

- Nhiệt kế e chỉ \(3^0\) C đọc là ba độ C.

b) Trong hai nhiệt kế a và b thì nhiệt độ của nhiệt kế b cao hơn nhiệt độ của nhiệt kế a (\(-2^0\) C cao hơn \(-3^0\) C).