Đăng ký

Giải bài 48 trang 128 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng góc ở hai đáy bằng nhau ?

Hướng dẫn giải

Nếp gấp là đường cao AH của tam giác ABC