Đăng ký

Giải bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.

b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.

Hướng dẫn giải

a) Dùng thước chia xăng-ti-mét vẽ cạnh đáy AC = 3cm

Lấy A và C làm tâm, vẽ các cung tròn bán kính 4cm

Hai cung tròn này cắt nhau tại điểm B

=> Ta được tam giác BAC cân tại điểm B , AC = 3cm và các cạnh bên BA = BC = 4cm

b) Dựng đoạn thẳng BC = 3cm bằng thước

Lấy B, C làm tâm, vẽ hai cung tròn bán kính 3cm. Hai cung tròn này cắt nhau tại điểm A.

=> Ta có : Tam giác đều ABC với : AB = BC = CA = 3 (cm)