Đăng ký

Giải bài 43 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Đố: Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau (h.40).

Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhâu.

Có tất cả mấy địa điểm như vậy?

Hướng dẫn giải

 Điểm cách đều ba cạnh của \(\triangle\)ABC là giao điểm của các đường phân giác.

 Vậy có bốn điểm cách đều ba đường thẳng AB, BC, CA :

- Điểm I là giao điểm của ba đường phân giác các góc trong của \(\triangle\)ABC.

- Ba điểm D, E, F là giao điểm của các đường phân giác các góc ngoài của \(\triangle\)ABC.

shoppe