Đăng ký

Giải bài 36 trang 72 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF.

Hướng dẫn giải

 Điểm I nằm trong \(\triangle\)DEF và cách đều ba cạnh của \(\triangle\)DEF nên điểm I là điểm chung của ba đường phân giác của \(\triangle\)DEF (định lí ba đường phân giác của tam giác)

shoppe