Đăng ký

Giải bài 39 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150\(^0\).

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Giải bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Gọi \(\widehat{I}\) là góc nhọn tạo bởi a và d2

Vì d1 // d2 => \(\widehat{I}\) + \(\widehat{A}\) = \(180^0\) (hai góc trong cùng phía)

Do đó : \(\widehat{I}\) = \(180^0\) - \(\widehat{A}\) = \(180^0\) - \(150^0 = 30^0\)