Đăng ký

Giải bài 37 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Giải bài 37 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Vì :

- a // b => \(\widehat{CAB}=\widehat{CDE}\) (hai góc so le trong)

- a // b => \(\widehat{CBA}=\widehat{CED}\) (hai góc so le trong)

\(\widehat{ACB}=\widehat{DCE}\) (hai góc đối đỉnh)