Đăng ký

Giải bài 38 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống trong bảng

Giải bài 38 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Hai góc so le bằng nhau

b) Hai góc đồng vị bằng nhau

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau

Thì hai đường thẳng đó song song với nhau

 

shoppe