Đăng ký

Giải bài 36 trang 94 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống

Giải bài 36 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 36 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \(\widehat{A_1} =\widehat{B_3}\) ( vì là cặp góc so le trong)

b) \(\widehat{A_2} =\widehat{B_2}\) (vì là cặp góc đồng vị)

c) \(\widehat{B_3} +\widehat{A_4} = 180^0\) (vì là cặp góc trong cùng phía)

d) \(\widehat{B_4} =\widehat{A_2}\) vì \(\widehat{B_4} =\widehat{B_2}\) (hai góc đối đỉnh)

Mặt khác \(\widehat{A_2} =\widehat{B_2}\) (hai góc đồng vị) nên \(\widehat{B_4} =\widehat{A_2}\)