Đăng ký

Giải bài 31 trang 94 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tập vẽ phác thảo hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ

Hướng dẫn giải

shoppe