Đăng ký

Giải bài 31 trang 120 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA ,và MB.

Hướng dẫn giải

Giải bài 31 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xét ΔMHA và ΔMHB có:

    MH là cạnh chung:

 \(\widehat{MHA} = \widehat{MHB}\) \(=90^0\) (MH là đường trung trực của AB)

 HA = HB (MH là đường trung trực của AB)

Do đó ΔMHA = ΔMHB (c.g.c)

Suy ra: MA = MB (hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)