Đăng ký

Giải bài 27 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Nếu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh

a) ΔABC = ΔADC

b) ΔAMB = ΔEMC

c) ΔCAB = ΔDBA

Giải bài 27 trang 119 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Thêm \(\widehat{BAC}=\widehat{DAC}\) thì ΔABC = ΔADC (c.g.c)

b) Thêm MA = ME thì ΔAMB = ΔEMC (c.g.c)

c) Thêm AC = BD thì ΔCAB = ΔDBA (c.g.c)