Đăng ký

Giải bài 29 trang 120 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho góc xOy. Lấy điểm B trên tia Ax điểm D trên tia Ay sao cho AB= AD . Trên tia Bx lấy điểm E trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Chứng minh rằng 2 tam giác ABC và ADE bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Ta có : AE = AB + BE ; AC = AD + DC

Suy ra : AE = AC ( AB=AD , BE=DC theo giả thiết )

Xét ΔABC và ΔADE có :

AB = AD (giả thiết)

AC = AE

\(\widehat{A}\) : góc chung

Do đó ΔABC = ΔADE (c.g.c)