Đăng ký

Giải bài 28 trang 120 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trên hình 89 có các tam giác bằng nhau

Giải bài 28 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Theo hình vẽ ta có : ΔDKE có \(\widehat{D}\) + \(\widehat{K}\) + \(\widehat{E}\) = \(180^0\)

=> \(\widehat{D}\) = \(180^0\) - \(\widehat{K}\) - \(\widehat{E}\) = \(180^0\) - \(80^0\)\(40^0\) = \(60^0\)

Xét hai tam giác ΔABC và ΔKDE có :

AB = KD (gt)

\(\widehat{B}\) = \(\widehat{D}\) (= \(60^0\))

BC = DE (gt)

Do đó : ΔABC = ΔKDE (c.g.c)

ΔABC hoặc ΔKDE không bằng ΔNMP (vì không đủ điều kiện c.c.c hoặc c.g.c)

shoppe