Đăng ký

Giải bài 24 trang 118 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ tam giác ABC có góc A = 90\(^0\), AB = AC = 3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Hướng dẫn giải

Vẽ góc \(\widehat{xAy}\) = \(90^0\)

Trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AB = 3cm

Trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC = 3cm

Vẽ đoạn thẳng BC

Dùng thước đo góc, ta đo được :

\(\widehat{B}\) = \(\widehat{C}\) = \(45^0\)