Đăng ký

Giải bài 30 trang 120 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trên hình 90, các tam giác ABC và A'BC có

Giải bài 30 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 

nhưng hai tam giác đó không bằng nhau.

Tại sao ở đây không thể áp dụng trường hợp c-g-c để kết luận

Giải bài 30 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

 Không thể kết luận \(\triangle\)ABC = \(\triangle\)A'BC vì góc bằng nhau của hai tam giác \(( \widehat{ABC} = \widehat{A'BC} = 30^0)\) không nằm giữa cặp cạnh bằng nhau của hai tam giác (CA = CA' , BC là cạnh chung)