Đăng ký

Giải bài 25 trang 118 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao?

Giải bài 25 trang 118 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Hình 82:

ΔBAD = ΔEAD (c.g.c) vì : AB = AE , \(\widehat{A_1} = \widehat{A_2}\) , AD là cạnh chung

Hình 83:

ΔIKG = ΔHGK (c.g.c) vì : IK = HG , \(\widehat{G} = \widehat{K}\) , GK là cạnh chung

Hình 84 :

ΔMNP và ΔMQP không bằng nhau vì hai góc bằng nhau(\(\widehat{M_1} = \widehat{M_2}\)) không nằm giữa hai cạnh bằng nhau (NP = QP , MP là cạnh chung)

shoppe