Đăng ký

Giải bài 26 trang 118 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Xét bài toán:

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB//CE.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết kết luận của bài toán:

Giải bài 26 trang 118 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

GT: ΔABC

    MB = MC

    MA = ME

KL: AB//CE

Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên:

Giải bài 26 trang 118 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

5) Tam giác AMB và tam giác EMC có

Lưu ý : Để cho gọn ,các quan hệ nằm giữa thẳng hàng (như M nằm giữa B ,C E thuộc tia đối của MA ) đã được thể hiện ở hình vẽ nên có thể không ghi ở phần giả thiết

Hướng dẫn giải

Sắp xếp các câu hợp lí trong bài toán :

ΔAMB và ΔEMC có :

MB = MC (giả thiết)

\(\widehat{AMB}\) = \(\widehat{EMC}\) (hai góc đối đỉnh)

MA = ME (giả thiết)

Do đó : ΔAMB = ΔEMC (c.g.c)

ΔAMB = ΔEMC

=> \(\widehat{MAB}\) = \(\widehat{MEC}\) (hai góc tương ứng)

     \(\widehat{MAB}\) = \(\widehat{MEC}\)

=> AB // CE (có hai góc bằng nhau ở vị trí so le trong)