Giải bài 30 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc xOt = \(25^0\), góc xOy = \(50^0\).

   a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

   b) So sánh góc tOy và góc xOt?

   c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao.

Hướng dẫn giải

      a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (1) vì các tia Ot, Oy cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và \(\widehat{xOt }< \widehat{xOy}\)

     b) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy nên: 

     \(\widehat{xOt}+ \widehat{tOy}= \widehat{xOy}\)

     \(25^0 + \widehat{tOy}= 50^0\)

   Suy ra: \(\widehat{tOy}= 50^0 - 25^0 = 25^0 \)

   Vậy \(\widehat{xOt}= \widehat{tOy}\) (2)

    c) Từ (1) và (2) suy ra tia Ot là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\)

Tags Bài 30 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2) mặt phẳng

Có thể bạn quan tâm