Giải bài 29 trang 85 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết góc xOt = \(30^0\), góc \(yOt = 60^0\). Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Hướng dẫn giải

    Hai góc \(\widehat{xOt} \ và \ \widehat{yOt}\) kề bù nên:

   \(\widehat{yOt}= 180^0 - \widehat{xOt}= 180^0 - 30^0 = 50^0 \)

  Hai tia Ot' và Ot cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy.

  Mà \(\widehat{yOt'}< \widehat{yOt}( 60^0 < 150^0)\)

   Nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot.

   Suy ra \(\widehat{yOt'}+ \widehat{t'Ot}= \widehat{yOt} \Leftrightarrow 60^0+ \widehat{t'Ot}= 150^0 \)

   Vậy \(\widehat{t'Ot}= 150^0 - 60^0 = 90^0\)

Tags Bài 29 trang 85 hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng

Có thể bạn quan tâm