Đăng ký

Giải bài 31 trang 65 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5     4,5   9
y   -2 0    
Hướng dẫn giải

 Vậy các khẳng định (a) và (b) đúng, (c) sai

 Lần lượt thế các giá trị x, y được cho trong bảng vào biểu thức. Ta được bảng giá trị sau :

x -0,5 -3 0 4,5   9
y \(-\dfrac{1}{3}\) -2 0 3 6
Tags
shoppe