Đăng ký

Giải bài 25 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

Giải bài 25 trang 64 SGK Toán 7 Tập 1 | Giải toán lớp 7

Hướng dẫn giải

Ta có : y = f\((x)\) = \(3x^2\) + 1 

Khi đó : \(f(\dfrac{1}{2})\) = 3.\((\dfrac{1}{2})^2 + 1 = 3.\dfrac{1}{4}+1 = \dfrac{3}{4}+1=1\dfrac{3}{4}\)

f(1) = \(3.1^2 +1 = 3+1 =4\)

f(3) = \(3.3^2 +1 = 27+1 =28\)

Tags