Đăng ký

Giải bài 24 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
y 16 9 4 1 1 4 9 16
Hướng dẫn giải

  Trong bảng trên, mỗi giá trị tương ứng của x đều chỉ có một giá trị tương ứng của y nên y là hàm số của x.

Tags