Đăng ký

Giải bài 29 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Viết số

Giải bài 29 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

dưới dạng một lũy thừa, ví dụ

Giải bài 29 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hãy tìm các cách viết khác.

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{16}{81}=(\dfrac{16}{81})^1 = (-\dfrac{4}{9})^2= (\dfrac{2}{3})^4 = (-\dfrac{2}{3})^4.\)