Đăng ký

Giải bài 28 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính

Giải bài 28 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\((-\dfrac{1}{2})^2 = \dfrac{1}{4}\);                           \((-\dfrac{1}{2})^3 = -\dfrac{1}{8}\);

\((-\dfrac{1}{2})^4 = \dfrac{1}{16}\);                         \((-\dfrac{1}{2})^5 = -\dfrac{1}{32}\)