Đăng ký

Giải bài 27 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính

Giải bài 27 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\((\dfrac{-1}{3})^4 = \dfrac{1}{81}\)                             \( (-2\dfrac{1}{4})^3 = (\dfrac{-9}{4})^3=\dfrac{-729}{64} = -11\dfrac{25}{ 64}\)

\((-0,2)^2 = 0,04\)                        \((-5,3)^0 =1\)