Đăng ký

Giải bài 28 trang 116 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào?

Hướng dẫn giải

   Ta có Ax, Ay là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy. 

   \( \Rightarrow OA\) là phân giác góc xAy. 

    \(\Rightarrow\) Tâm O của các đường tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên tia phân giác của góc ấy.