Đăng ký

Giải bài 15 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.
b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17; 25

c) Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được kết quả đúng.
 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) b) Sử dụng các quy ước ghi số trong hệ La Mã.

c) Có 3 cách.

Giải:

a) XIV = 14; XXVI = 26.

b) 17 = XVII; 25 = XXV.

c) Cách 1: VI = V - I sửa thành V = VI - I.

    Cách 2: VI = V - I sửa thành IV = v - I.

    Cách 3: VI = V - I sửa thành VI - V = I.

shoppe