Đăng ký

Giải bài 12 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Hướng dẫn giải

Giải:

Tập hợp các chữ số của số 2000: {2; 0}.

shoppe