Đăng ký

Giải bài 100 trang 49 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức "có kì hạn 6 tháng".

Hết thời hạn 6 tháng mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2062400đ. Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Hướng dẫn giải

Tiền lãi một tháng là : 

  ( 2062400 – 2000000 ) : 6 = 10400 (đồng)

Lãi suất hàng tháng là :

 \(\dfrac{10400.100}{2000000}\)% = 0,52 %