Đăng ký

Bài mẫu đóng vai tổ trưởng để phân công công việc

Bài mẫu đóng vai tổ trưởng để phân công công việc

Đề bài: Tổ em có một bạn học còn yếu. Đóng vai tổ trưởng, em hãy tổ chức một cuộc họp để bàn về việc giúp đỡ bạn vươn lên.

1. Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

- Đọc kĩ đề bài, nhớ lại trình tự tổ chức một cuộc họp

- Tổ trưởng tuyên bố mục đích của cuộc họp.

2. Bài tham khảo

a) Mục đích cuộc họp (tổ trưởng nói)

- Thưa các bạnỊ Tổ chúng ta luôn luôn là tổ có thành tích tốt về học tập. Nhưng trong tháng vừa qua, không hiểu sao bạn Dũng lại có kết quả học tập không bằng các tháng trước. Vì vậy, hôm nay, tổ chúng ta họp để cùng nhau tìm ra nguyên nhân và cách giúp bạn Dũng vươn lên trong học tập.

b) Tinh hình (tổ trưởng nói)

Theo yêu cầu của cô giáo, tổ ta họp để cùng nắm được kết quả học tập chung của cả tổ, cùng tìm ra nguyên nhân và cách giúp bạn Dũng vươn lên trong học tập.

c) Nguyên nhân (tổ trưởng nói, các thành viên bổ sung)

-    Tổ trưởng: Bây giờ, bạn Dũng trình bày trước tổ lí do vì sao trong tháng qua bạn lại có kết quả học không tốt. Từ đó, tổ sẽ tạo điểu kiện giúp đỡ bạn để bạn có kết quả học tập tốt hơn.

-    Tổ viên: Bạn tổ trưởng nói đúng. Bạn Dũng cứ mạnh dạn nói rõ vì sao lại có kết quả học tập như vậy. Tổ sẽ giúp đỡ bạn mà.

-    Dũng: Hơn một tháng nay, mẹ mình bị bệnh nặng. Vì vậy, đi học về, mình phải phụ giúp gia đình làm việc vặt. Mình không còn thời gian học bài. Kết quả học tập của mình sa sút làm ảnh hưởng đến các bạn trong tổ. Mình xin lỗi các bạn nhé.

d) Cách giải quyết (cả tổ trao dổi, thống nhất, tổ trưởng chốt lại)

-    Ý kiến thứ nhất: Như vậy, lí do của bạn Dũng là hoàn toàn chính đáng. Tổ mình phải có kế hoạch giúp đỡ bạn.

-    Ý kiến thứ hai: Lẽ ra bạn Dũng phải cho tổ biết từ trước để tổ có kế hoạch giúp đỡ bạn chứ.

-    Tổ trưởng: Bây giờ tổ ta bàn cách giúp dỡ bạn Dũng. Chúng ta sẽ phân công một số bạn chép hộ bài cho bạn ấy. Một vài bạn đến học nhóm với bạn Dũng để giảng thêm bài cho bạn. Các bạn có đồng ý không?

-    Tổ viên: Đồng ý.

e) Kết luận, phân công

    - Bây giờ mình phân công cụ thể cho tất cả các bạn.