Đăng ký

Bài 8 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho ancol

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Tên gọi nào dưới đấy ứng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol ;     B. 4-metylpentan-1-ol

C. 4-metylpentan-2-ol ;     D. 3-metylpentan-2-ol

Hướng dẫn giải

Tên gọi 4-metylpentan-1-ol ứng với ancol đã cho. Vì vậy, chúng tôi chọn B

Tags