Đăng ký

Bài 1 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử \(C_5H_{12}O\)?

Hướng dẫn giải

Tags