Đăng ký

Bài 7 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

X là anđehit dạng no, đơn chức. mạch hở : \(C_nH_{2n}O.\)

Vậy công thức cấu tạo là : \(CH_3-CH_2-CHO\).

vì vậy, chúng ta chọn D