Đăng ký

Bài 5 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

Chất làm mất màu dung dịch brom là but-1-en. Vì vậy, chúng ta chọn B.

Tags